Loading...
X Canlı Destek
Adınız Soyadınız:
Email Adresiniz:
Mesajınız:
CANLI DESTEK
X
MARMARİS

Marmaris Tarihi yapılan birçok kazı çalışmaları sonucu göstermiştir ki Marmaris’in tarihi MÖ ‘ye kadar uzanır. Marmaris’in ve çevresinin kıyı yapısı çok girintili çıkıntılı olması, iyi korunaklı koyları, limanları bulunması ve en önemlisi Akdeniz ve Ege denizin birleştiği yerde olması bu bölgenin Asya, Avrupa ve Afrika arasında önemli bir bağlantı noktası olmasını sağlamıştır. Hatta bu konumu yüzünden sahillerden uzak ve denize ulaşmak isteyen kentlerin istilalarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bazı kaynaklara göre Karya’dan önce Finik diye adlandırılan Ege kıyılarına kimi göçebe kavimler yerleşmiştir. Marmaris’ten Efes’e kadar uzanan bu bölgeye egemen olan ve bölgeye Leleglerle birlikte yerleşen Sesif’in torunu Karisa Avr’ın adından dolayı yöreye Karisa adı verilmiştir. Yine bu yöreye bu kavimden daha üstün başlarında sorguç, ellerin  de iki kulplu kalkan olan başka bir kavmin de egemen olduğu bildirilmektedir. Bu kavim çok eskiden beri ”Argos” ta egemen olan İnakuos’un torunu Kar’ın başkanlığında buralara gelip yerleşmiştir. İşte bundan sonra bu yöre onun adıyla KARYA olarak anılmaya başlamıştır.(MÖ3400)

Marmaris Tarihi Boyunca Karya’ya kısa bir süre hakim olan Mısırlıların egemenliğini İskit’ler, Yeni koloniler: Eolya’lılar, İyonya’lılar, Dorlar, Persler, Mekodanlar, Suriyeliler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular  ve  Osmanlılar egemen olmuşlardır.

Marmaris’in ismi: Selçuklar  egemenliği 1010 ‘da başlıyor ve ilk yerleşim yerleri kurularak MERMERİS ismini alıyor. MERMERİS ismi  I. Dünya Savaşında İtalyanca´ya (Latince´ye) Mermerice/Marmaris olarak çevrilmiş, yoğun olarak kullanılmış ve sonrasında Cumhuriyet dönemiyle birlikte resmiyet kazanmıştır.

Marmaris’in Tarihi Eserlerden Bir kaçından bahsetmek gerekirse,

 

Marmaris kalesi ilk olarak MÖ 304 Yılında yapıldığı sırasıyla İskender, Menteşe Beyi İbrahim Bey ve Gazi Ahmet tarafından onarılmıştır.1522 Rodos fethinde Marmaris’i üst olarak kullanan Kanunu Sultan Süleyman kaleyi ufak diye büyütürmüş ve en son 1980-1990 yıllarında restore edilmiştir.

Kervansaray Kanuni Sultan Süleyman adına 1545 yılında yaptırılmıştır.

 

Taşhan kanuni sultan zamanında Rodos seferi zamanında yapılmıştır.

Su Sarmaçları Rodos seferi zamanında ordunun su ihtiyacını karşılaması için yapılmıştır

İbrahim Ağa Camisi 1789 yılında Mengenlizade İbrahim Ağa tarafından  Kemer altı mahallesin de yaptırılmıştır.

Osman ve Murat Baba Türbesi cocugu olmayan kadınlar burayı ziyaret ederek bayram hediye ederler , hamile kalmak dileğinde bulunurlar, Marmaris Emniyet Müdürlüğünün önündedir